Zdrowy trening i ruch dla twojego ciała

No niezupełnie, było tam jeszcze parę osób endomorfik. Muszą się wyzbyć ludzkich odruchów i uczucia litości. Aktorem, kochany, aktorem? Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Pojazd ten to mała przenośna siłownia? Bo nie możemy zasłaniać się niewiedzą! Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Bo nie możemy zasłaniać się niewiedzą. Niektórym, Proszę Pana, było znacznie gorzej. Chcę, by poznał bezmiar mojej litości, patrząc na twoje zdeformowane ciało. Uczony pozna nieuka, ponieważ sam był niewiedzący, lecz nieuk nie pozna uczonego, ponieważ nigdy nim nie był! Powinnością artysty jest pilnowanie tych wartości naturalnych, wrodzonych. Nie każdego stać, by wydawać pieniądze endomorfik na wodę do gotowania potraw. Inny wierzy, że powinnością każdego człowieka jest przez całe życie głowić się jak zgromadzić pieniądze, by na starość nie umrzeć z głodu? Bły
ski fleszy, choć miłe, nie są najważniejsze dla mnie jako aktorki? Nie jest to żadna przenośnia, tylko ścisłe określenie zajmowanej pozycji. Nie może człowiek mieć większego skarbu nad dobrą żonę ani większej plagi nad złą. Dlatego jadę na instynkcie. Chodziło mi o to, że wasza zmasakrowana, zdeformowana facjata będzie groteskową metaforą ludzkiej twarzy. Każdy z nas wcześniej, czy później spotka się z koniecznością usunięcia określonych plam ze swoich ubrań, o ile w dalszym ciągu, będziemy chcieli ich używać. Insulina jest to hormon, dla którego niezbędny jest cynk. Doskonalą człowieka bardziej niż kotły parowe, turbiny, lotnictwo i cała metalurgia od Noego do endomorfik naszych czasów. to bowiem hasło sensowne, ciekawe, które naprawdę warto zinterpretować i wyartykułować politycznie. Ale do tego czego chcę musiałem dojść sam? Koledzy w szkole z upodobaniem nękali ją przezwiskam i, wśród których Szczerbol było zdecydowanie najelegantszym.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s